[1]
K. Bedenk, „Novi nemško-slovenski slovar“, AS, let. 5, št. 4, str. 100–102, dec. 1999.