[1]
M. Radovan, „Od psihologije k sociologiji učenja“, AS, let. 6, št. 1, str. 6–12, dec. 2000.