[1]
K. Špilek Štumberger, „Izkušenjsko učenje - učenje z delovanjem“, AS, let. 6, št. 1, str. 13–26, dec. 2000.