[1]
J. Mirčeva, „Razvoj izobraževanja na področju dela“, AS, let. 6, št. 1, str. 24–31, dec. 2000.