[1]
J. Balkovec, „Izobraževanje za upravljanje osebnega premoženja“, AS, let. 6, št. 1, str. 49–62, dec. 2000.