[1]
N. Goričar, „Neformalno izobraževanje v Kostanjevici na Krki“, AS, let. 6, št. 1, str. 63–73, dec. 2000.