[1]
T. Šulak, „Zdenka Šadl: Usoda čustev v zahodni civilizaciji“, AS, let. 6, št. 1, str. 86, dec. 2000.