[1]
Z. Jelenc, „Nacionalne strategije izobraževanja odraslih“, AS, let. 6, št. 2, str. 5–20, dec. 2000.