[1]
S. Kump, „Premislek o namenih izobraževanja odraslih“, AS, let. 15, št. 4, str. 5–7, dec. 2009.