[1]
Z. Jelenc, „Funkcionalna pismenost voznikov osebnih vozil“, AS, let. 7, št. 3, str. 99–100, dec. 2001.