[1]
A. Jakop, „Razvijanje učnega stila v izobraževanju odraslih“, AS, let. 6, št. 3, str. 19–27, dec. 2000.