[1]
S. Kump in K. Majerhold, „Paradigma izobraževanja za dobrobit posameznika in skupnosti“, AS, let. 15, št. 4, str. 12–26, dec. 2009.