[1]
“Paradigma izobraževanja za dobrobit posameznika in skupnosti”, as, vol. 15, no. 4, pp. 12–26, Dec. 2009, doi: 10.4312/as.15.4.12-26.