[1]
S. Jelenc Krašovec, „Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih“, AS, let. 15, št. 4, str. 38–51, dec. 2009.