[1]
“Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih”, as, vol. 15, no. 4, pp. 38–51, Dec. 2009, doi: 10.4312/as.15.4.38-51.