[1]
N. Mijoč, „Upoštevanje izkušenj pri programiranju izobraževanja zaposlenih“, AS, let. 7, št. 4, str. 43–46, dec. 2001.