[1]
E. Konrad, „Razvijanje vodstvene kompetentnosti“, AS, let. 7, št. 4, str. 47–50, dec. 2001.