[1]
A. Krajnc, „Vpliv izobraževanja starejših na motivacijo za izobraževanje ostalih generacij“, AS, let. 15, št. 3, str. 31–39, dec. 2009.