[1]
A. Šajn in D. Findeisen, „Pomen življenjske poti in generacijskih značilnosti za načrtovanje medgeneracijskega izobraževalnega programa“, AS, let. 15, št. 3, str. 58–64, dec. 2009.