[1]
“Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj kot vseživljenjski proces”, as, vol. 15, no. 2, pp. 19–28, Dec. 2009, doi: 10.4312/as.15.2.19-28.