[1]
“Prožna varnost (flexicurity) kot izziv realnosti”, AS, vol. 15, no. 1, pp. 25–30, Dec. 2009, doi: 10.4312/as.15.1.25-30.