[1]
M. Govekar Okoliš, „Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov v različnih delovnih organizacijah“, AS, let. 15, št. 1, str. 77–89, dec. 2009.