[1]
M. Gregorčič, „Antirasistično opismenjevanje: epistemologije juga in protihegemonska postajanja“, AS, let. 23, št. 2, str. 21–37, jul. 2017.