[1]
M. Gregorčič, „Participacija starejših odraslih v praksah skupnosti in v skupnosti prakse“, AS, let. 23, št. 3, str. 35–53, okt. 2017.