[1]
P. Guimarães, „Uporabnost izobraževanja odraslih: Vseživljenjsko učenje v Evropski uniji in javna politika na Portugalskem“, AS, let. 23, št. 4, str. 35–50, dec. 2017.