[1]
D. Clover, N. Taber, in K. Sanford, „Prepojeno z roza in modro: Videti nevidno patriarhijo s feminističnim muzejskim hekom“, AS, let. 24, št. 3, str. 11–28, okt. 2018.