[1]
Z. Jelenc, „Izobraževanje odraslih v Sloveniji pred tranzicijo in po njej“, AS, let. 24, št. 4, str. 69–88, dec. 2018.