[1]
C. Doutor in P. Guimarães, „Izobraževanje odraslih in politike vseživljenjskega učenja: Analiza v Grčiji in na Portugalskem“, AS, let. 25, št. 1, str. 15–31, feb. 2019.