[1]
“Pismenost odraslih in temeljne izobraževalne politike s primerjalne perspektive: ugotovitve iz štirih držav”, as, vol. 25, no. 3, pp. 125–140, Oct. 2019, doi: 10.4312/as.25.3.125-140.