[1]
A. Krajnc, „Učno krmiljenje (coaching) kot uspešna metoda usposabljanja in izobraževanja posameznika“, AS, let. 14, št. 1-2, str. 26–32, dec. 2008.