[1]
Z. Jelenc, „Promocija strategije vseživljenjskosti učenja“, AS, let. 14, št. 1-2, str. 104–106, dec. 2008.