[1]
“Sto let ljudskih visokih šol (Volkshochschulen) v Nemčiji”, as, vol. 26, no. 1, pp. 139–141, Feb. 2020, doi: 10.4312/as.26.1.139-141.