[1]
Živa Fišer in A. Baruca Arbeiter, „Možnosti za uporabo na študenta osredinjenih metod poučevanja in učenja bioloških predmetov na UP FAMNIT“, AS, let. 26, št. 2, str. 47–57, jun. 2020.