[1]
“Možnosti za uporabo na študenta osredinjenih metod poučevanja in učenja bioloških predmetov na UP FAMNIT”, as, vol. 26, no. 2, pp. 47–57, Jun. 2020, doi: 10.4312/as.26.2.47-57.