[1]
B. Marentič Požarnik, „Visokošolska didaktika in didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev pri nas: dosedanji razvoj, izkušnje in problemi“, AS, let. 26, št. 2, str. 15–32, jun. 2020.