[1]
Z. Jelenc, „Vseživljenjskost učenja in strokovno izrazje v vzgoji in izobraževanju“, AS, let. 14, št. 3-4, str. 21–30, dec. 2008.