[1]
S. Jelenc Krašovec, „Pripravljenost za izobraževanje v odraslosti se ustvarja v šoli“, AS, let. 14, št. 3-4, str. 50–61, dec. 2008.