[1]
“Kako lahko individualno učenje na delovnem mestu prispeva k organizacijskemu učenju? O pogojih in omejitvah z vidika izobraževanja odraslih”, as, vol. 26, no. 3, pp. 15–31, Oct. 2020, doi: 10.4312/as.26.3.15-31.