[1]
D. Findeisen, „Čustva, učenje in zavzetost - pogovor z Vero Kodrič“, AS, let. 18, št. 1, str. 81–86, mar. 2012.