[1]
D. Findeisen, „Za koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja je koncept izobraževanja odraslih vitalnega pomena“, AS, let. 18, št. 1, str. 87–91, mar. 2012.