[1]
“Za koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja je koncept izobraževanja odraslih vitalnega pomena”, as, vol. 18, no. 1, pp. 87–91, Mar. 2012, doi: 10.4312/as.18.1.87-91.