[1]
“Konferenci ‘Leto dejavncega staranja in solidarnosti med generacijami’ na rob”, as, vol. 17, no. 2, pp. 91–95, Jun. 2011, doi: 10.4312/as.17.2.91-95.