[1]
S. Klemenčič, T. Možina, in M. Zorić, „Podeljena priznanja za razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih“, AS, let. 13, št. 1, str. 96–99, dec. 2007.