[1]
“Uporabnost spletne strani Teacher’s Climate Guide za samoizobraževanje andragogov in načrtovanje izobraževanja odraslih o okoljski problematiki”, as, vol. 27, no. 1, pp. 173–174, Apr. 2021, doi: 10.4312/as/9695.