[1]
“Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj širita razumevanje javnega interesa v izobraževanju odraslih”, as, vol. 27, no. 1, pp. 121–138, Apr. 2021, doi: 10.4312/as/9747.