[1]
“Zbiranje dokazov o vplivu učenja starejših odraslih na aktivno staranje: Kvantitativna študija”, as, vol. 27, no. 2, pp. 53–74, Oct. 2021, doi: 10.4312/as/9934.