Lipovec Čebron, U., in N. Ličen. „Izobraževanje Odraslih Na področju Zdravja: Pomen družbenokulturnih Dimenzij in Interdisciplinarnosti“. Andragoška Spoznanja, let. 27, št. 2, oktober 2021, str. 3-13, doi:10.4312/as/10406.