Mirčeva, J., in M. Radovan. „Dejavniki vključenosti Aktivne Populacije V Programe Formalnega in Neformalnega izobraževanja“. Andragoška Spoznanja, let. 20, št. 4, januar 2015, str. 13-22, doi:10.4312/as.20.4.13-22.