Požek, M. „»ČISTO VSEENO JE, ALI JE PLESALEC NA VOZIČKU ALI NE, SAJ USTVARJAM UMETNOST«. Intervju Z učiteljem Inkluzivne Plesne Skupine O učenju Plesa Na Invalidskem vozičku“. Andragoška Spoznanja, let. 21, št. 1, april 2015, str. 111-4, doi:10.4312/as.21.1.111-114.