Požek, M. „»ZAVEDAM SE, DA SO STVARI, KI JIH LAHKO NAREDIM ZADNJIČ« Od režiserke Do Plesalke“. Andragoška Spoznanja, let. 21, št. 1, april 2015, str. 115-7, doi:10.4312/as.21.1.115-117.